Hanojská věž (HV)

Mnohem aktuálnější anglická stránka


*) Stránka s algoritmy se sice správně zobrazí na obrazovce, ale dřívější verze Netscape ji neuměly zcela správně vytisknout (příkazem Print z File menu) - Netscape 3 i 4 oba v obr. 6 vynechávaly 6 řádků další řádek zkracovaly. Netscape 3 navíc tiskl některé části textu dvakrát. Až Netscape 4.5 vytiskne správně úplně celou stránku. Internet Explorer tiskne správně celou stránku už od verze 3.
    (Nezdá se ale, že by na mé stránce byly nějaké chyby, protože Netscape, na rozdíl od IE, obvykle bez stěžování úspěšně zobrazí i stránky s některými chybami v JavaScriptu/HTML. Ale ne vždy. Například když zavěrečný 'tag' </frameset> chybí, IE v pořádku rámy zobrazí, zatímco okno Netscape zůstane v tom případě zcela prázdné. I Netscape 4.5 má stále ještě problém s tiskem např. této stránky, v níž při něm ignoruje <pre> </pre> .)